INVENTIVE TECHNOLOGIES - EÚ PROJEKTY

ZAVEDENIE INOVATÍVYCH VSTREKOVACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ PRE VÝROBU PRECÍZNYCH PLASTOVÝCH VÝLISKOV

Zavedenie inovatívych vstrekovacích strojov a zariadení pre výrobu precíznych plastových výliskov.

Operačný program:

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Cieľ projektu:

Inovácia vstrekovacích strojov a zariadení pre výrobu plastových výliskov, znižovanie energetických zátaži, zvyšovanie konkurencieschopnosti.

Poskytovateľ:

RO - poskytovateľ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)
SORO - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Prijímateľ
INVENTIVE, s.r.o., Pri železnici 50, 033 01 Liptovský Hrádok

Miesto realizácie
INVENTIVE, s.r.o., Pri železnici 50, 033 01 Liptovský Hrádok

Doba realizácie
Od - 01/2012
Do – 12/2013

Výška NFP
1.315.522,50 Eur

REFERENCIE Automotive & Technical

REFERENCIE Foodstuff & Cosmetic